ჩვენ შესახებ

ურუს დეველოპმენტი არის უძრავი ქონების დეველოპერული კომპანია, რომელიც თბილისის სხვადასხვა უბანში ეკომეგობრულ, ენერგოეფექტურ, მაღალტექნოლოგიურ და საცხოვრებელი უბნისთვის დამახასიათებელი ნიშანსვეტის (ლენდმარქი) მქონე საცხოვრებელ სახლებს ქმნის.

მისია – მაცხოვრებლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება მათთვის ფუნქციური, ხარისხიანი, ეკომეგობრული და საცხოვრებელი უბნისთვის დამახასიათებელი ნიშანსვეტის მქონე საცხოვრებელი სახლების შეთავაზების გზით. საქართველოში ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლების და დასავლური სამშენებლო სტანდარტების პოპულარიზაცია.

ხედვა – ხელი შევუწყოთ ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის შესაფერის არქიტექტურული სტილით გამორჩეული შენობების მშენებლობას და ადამიანების ხარისხიანი ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებას.

ფასეულობები – საერთო ღირებულებებით და ხედვით გაერთიანებული გუნდი, კეთილსინდისიერება, ჰუმანური მიდგომები ბიზნესში, ინდივიდუალიზმი, ანგარიშვალდებულება, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის წესების დაცვის უზრუნველყოფა, სანდო პარტნიორობა.